Surfersgroup
splash spray Hybrid Race HR-1


SG-380
Od sezonu 2013 wprowadzamy kilka ciekawych modeli. Hybrydowa deska race jak i model wyczynowej karbonowej deski race.